ಸದಸ್ಯ:Claren Alice .B

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ಲಾರೆನ್ ಆಲಿಸ್.ಬಿ. ನಾನು ಕ್ರ್ಯಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒದುತ್ತಿದೇನೆ. ನಾನು ಬಿ.ಸ.ಸಿ ಬಯೊಟೆಕನೊಲೊಜಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೇನೆ.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India