ಸದಸ್ಯ:Calvinpaulclinton

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
                         ಬಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್
ಬಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಆಟಗಾರರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮೂಲಕ ಆಡುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ.ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಒ೦ದು ತಂಡದ ಆಟಗರರು ಆಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಲನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಮಡೀದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತು ಆಟಗಾರ ಮುರು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಖೆಯ ಹಿಂದೆ ಇನ್ದ್ ಇ೦ದ ಹಕುವುದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು .


                         ಸ್ಥಾನಗಳು

ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಶವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ನ ವಿಕಸನದ, ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್, ಇಬ್ಬರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ, ಇಬ್ಬರು ಗಾರ್ಡ್ಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟರ್ ಮೊದಲ ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 1980 ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡವು:

ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ವೇಗದ ಆಟಗಾರ, ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್: ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲಿ ದೂರದಿ೦ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಡೂ ತನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಧಿ ಆಟಗಾರನನು ಕಾಯುತ್ತನೆ.

ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡ್ : ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಪುಟಿಸಿ ಒಳಹೊಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೇಯುವುದು ಇವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ;ರಕ್ಷಣಾ ರೀಬೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಹಗು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಯನು ವಹಿಸುತ್ತದನೆ.

ಪವರ್ಗಾರ್ಡ್: ನಾಟಕಗಳು ಮಂದಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನತ್ತ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು; ರಕ್ಷಣಾ, (ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ರಲ್ಲಿ) ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ) ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಪವರ್ ವಹಿಸುತ್ತದನೆ.

ಸೆಂಟರ್:, (ಅಪರಾಧ) ಸ್ಕೋರ್ (ರಕ್ಷಣಾ) ನಿಕಟವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅಥವಾ ಪುಟಿಯುವ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತನೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಡಗಳು ಮೂರನೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಥ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

                     ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್

ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸೆನ್ದ ಬೆರೆನ್ಸನ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ, ಮಹಿಳೆಯರು ನೈಸ್ಮಿತ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1892 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿತ್ತು. 1905 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ನಿಯಮಗಳ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಮಿತಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರ ರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು 11 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ನಿಯಮಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೊರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (1924) ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. 37 ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು 1925 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಹಾಗೂ 1926 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪುರುಷರ ನಿಯಮಗಳಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು.

ಎಡ್ಮಂಟನ್ ಗ್ರ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮಂಟನ್ ಆಲ್ಬೆರ್ಟಾ ಮೂಲದ ಪ್ರವಾಸ ಕೆನಡಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ, 1915 ಮತ್ತು 1940 ರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಗ್ರ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು. ಅವರು ಗೇಟ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಸವಾಲಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅವರು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 522 ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 20 ನಷ್ಟಗಳ ದಾಖಲೆ ಪೋಸ್ಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಡ್ಸ್ ಸಹ ಯುರೋಪ್ನ ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅನುಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು, 1924, 1928, 1932, ಮತ್ತು 1936 ರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ 1976 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇತನ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಉಳಿಯಲು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಗ್ರ್ಯಾಡ್ಸ್ ಶೈಲಿಯು ವಿಪರೀತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡದೆ ತಂಡದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 1929 ರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೀಗ್ಗಳು ಬೇಬ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಆಫ್ ಡೇರಿಖ್ಸ್೦ನ್, ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆಡ್ ಪುರುಷರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪುರುಷರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು ತಂಡ, ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. 1938 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ ಆಟದ ಒಂದು ಮೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಆಟದ ಬದಲಾಯಿತು.