ಸದಸ್ಯ:Bhavya Bangera/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


                     ಹೆತ್ತವರು
     
              ಹೆತ್ತವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ... ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
       ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಸಮಾನವಾದ
             ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು.ಅವರಿಂದ ನಾವು
             ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.