ಸದಸ್ಯ:Annie Gracy

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಚಯ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರ್ಯಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಓದುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೆನೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುಟತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲತ ಮ್ಯಸೂರಿನವಳಾದ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India