ಸದಸ್ಯ:Anita Roseline

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿತ ರೋಜ಼್ಲಿನ್.ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ.ನಿರ್ಮಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ,ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಓದುತ್ತಿದೇನೆ.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India