ಸದಸ್ಯ:Ajith sp123/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್: ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿವರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವಿಶಾಲ ಗ್ರಾಹಕರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಪಾಲುದಾರರು, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಂವಹನ, ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಮೀಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಇರಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ನೋಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲಕ ಬಯಸಿದೆ.

ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗುರಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು, ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.