ಸದಸ್ಯ:Aiyappa c c/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
              ಪರಿವಿಡಿ

ಹೆಸರು : ಐಯಪ್ಪ ಸಿ.ಸಿ

ವಿಳಾಸ : ಮಡಿಕೇರಿ

ತ೦ದೆಯ ಹೆಸರು: ವಸು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಿ.ಸಿ.

ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಲವತಿ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ,ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸ೦ತ ಅಲೊಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ೧ನೇ ಬಿ.ಕೊ೦ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀದ್ದೇನೆ.

ಹವ್ಯಾಸ :ಪುಟ್ ಬಾಲ್, ಲೂಡೊ,ಚೆಸ್ ಆಡುವುದು ಕಥೆ ಓದುವುದು.

ಸಾಧನೆ :ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅ೦ಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.