ಸದಸ್ಯ:Abhishek abhi abhi/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವೆಚ್ಚ

ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನ, ಹಣವು, ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಣ ವಿಷಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಮಾಪಕನನ್ನು ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಣ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನಾ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ, ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಭೇದಾತ್ಮಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.ವೆಚ್ಚಗಳು (ಪಿ ಎಲ್.) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಸಮಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧರಿಸಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಬರಾಜು, ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಇವೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬುಕ್ಕೀಪಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು.ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿವೆ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯತ್ನದ-ಅಂದರೆ, ಮುಂದುವರೆಸಲು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ,. ಇದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಅರ್ಥ.


 ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು' 

ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯಾದ. ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಹಾಗೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು, ರಾಯಧನ ಆಗಿದೆ. "ಕೊಯ್ಲು" ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಲಾಭ, ಸಹ ಹೇಳಿದರು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಣ್ಣ ವಿನಿಮಯ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ನಿರಂತರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದು.ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಹಾಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು.ಅವರ ಆದಾಯ ಅದರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದಾಯಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಆದಾಯ" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗಮನ ಅಲ್ಲ ಮರುಕಳಿಸುವ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ; ವಾಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರಾಟ ಪಡೆದ ಆದಾಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ನಿರ್ವಹಣೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಅದೇ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಉಳಿಯಲು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ. ಮರುಕಳಿಸುವ ವಿಧಗಳುದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದಗಳು - ಒಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು / ಯೋಜನೆಗಳು. ಬಹು ಆದಾಯ ವಾಹಿನಿ.