ಸದಸ್ಯ:ರಾಮಪ್ಪ ಫಲೊಟಗೇರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನಾನು ಗದಗ ಡಯಟನನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ , ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಷ್ಟಿ, ನಾಟಕಗಳು, ಚಚಾf ಸ್ಪದೆ‌‍ಗಳನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಥಿ‍ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಪ‌ಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪದೆ‍ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ನಮ್ಮ ಗದಗ ಡಯಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.