ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Sancia catherine

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ, ವಿಷಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮು ಗುನಿತದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತು.--Sancia catherine (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೫, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)


ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಥಮವೆನ್ದೆಲಬಹುದು.--Sancia catherine (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೫, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)

ರೆಫೆರೆನ್ಸೆಸ್ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ವಿವರನಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ.--Varsha venky (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೮, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)