ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Namitha Gangamma/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಾಠ, ನೀವು ಏನು ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕದ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ಸಂವಹನ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದು ಸಂವಹನ ಬಳಸದೆ ದಿನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸುಮಾರು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಂವಹನ ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಿಸೀವರ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯ, ಯೋಜನೆಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂವಹನ ವಿಧಗಳು ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಚಿತ ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಕೆಲವು ಒಂದು ಅವಲೋಕಿಸೋಣ. ಮಾತಾಡುವ ಸಂವಹನ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಷಕ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ನಂತರ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮುಖ ಮುಖಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೇಳುವ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳುವ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ವೇಳೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಸಂವಹನ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ರೂಪ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ ಸಂವಹನ ಪ್ರೇಷಕ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಈ ಪಾಠ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಲಿಖಿತ ಸಂವಹನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವೇಳೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕೆಂಪೇರಿದ ಮುಖ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು; ಒಂದು ಕಬಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಕೋಪ ಸೂಚಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸಂಕೇತ.