ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Gagannrao

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

Koleroga ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ನಗರವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ರೋಗ. Koleroga "ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿ ಪದ. Koleroga ರೋಗ ಅಡಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಫಿ ತೆಂಗಿನ plants.The ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಆಫ್ Koleroga ರೋಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

Koleroga ರೋಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಳು "Ceratobasidium noxium" ಕಾಫಿ ಸಸ್ಯ ತೆಂಗಿನ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ "Phytophthora palmivora" ಒಂದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು "Phytothophora aracae" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಸಸ್ಯ "ಅರೆಕಾ" ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ Koleroga ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಈ ರೋಗದ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆತ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ದಾಳಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

mmmmm[ಬದಲಾಯಿಸಿ]