ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿವರ
ವರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು
ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 1952
ಕಡೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವವರು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿವರ Award for performing arts in India
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಶ್ರೇಣಿ
Sangeet Natak Akademi Fellowshipಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ತಂಬೂರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ

ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಾರತೀಯ ಗೌರವ. ೨೦೦೩ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ೫೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಒಂದು ಶಾಲು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಾಮ್ರಪತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]