ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಗುಣ. ಅದನ್ನು ಉದಾ. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಮಗ್ರತಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಒದಗಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ/ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಇವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು) ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿತು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರಿ. ಇದರಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದು.[೧]

ಆಧುನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯಮಂತ್ರವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೇಂದ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಇತ್ಯಾದಿ).