ಶೋಧಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
ಟಿವಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಛೇದಕ

Incomplete list.png This page or section is incomplete.

ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಅಲೆಯನ್ನು ಶೋಧಕದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶೋಧಕವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋಸುವಿಕೆ, ಜಾಲರಿ/ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ ತರಹದ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೋಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಕಾಫಿ ಜಾಲರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಶೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ೨ ಬಗೆ. ೧. Passive ಸಾಧನಗಳನ್ನು (Resistor, Capacitor & Inductor) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೋಧಕ. ೨. Active ಸಾಧನಗಳನ್ನು (OP-Amp) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶೋಧಕ.

Passive ಶೋಧಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತದ ಪರಿಮಾಣ ಒಳಬಂದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಲ್ಲದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ Active ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Active ಶೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ OP-Amp ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ/ವರ್ಧಿಸಿ/ಎತ್ತರಿಸಿ ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಜು-ಗದ್ದಲಗಳನ್ನು (Noise) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶೋಧಕ&oldid=740169" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ