ಶಿವಕೋಟಿ ಆಚಾರ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಈತನ ಕಾಲ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೆ. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈತನು ರಚಿಸಿದ "ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ"ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿ. ಹರಿಶೇಣನ ಬೃಹತ್ಕಥಾಕೋಶ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯ ೧೯ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಕೃತಿ.