ಶಕ್ತಿ (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಮಾನಸಾ ದೇವಿ

ಬಲ ಅಥವಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾನ್ ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುವ, ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣ. ಇಹಲೋಕದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ತ್ರೀ ಮೂರ್ತರೂಪ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ/ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ, ಅಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಇದೆ.