ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (BPM) ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳೆಡೆಗೆ ದಷ್ಟಿ ಹರಿಸುವುದು. ಇದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅನ್ವೇಷಣಾಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಡತಿ ಹೊಂದುವೆಡೆ ಧಾವಿಸುವುದಾಗಿದೆ[೧]. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಗಳನ್ನು ಸತತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸನೀಹವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥೂಲ ಅವಲೋಕನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು "ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೊದ್ಯಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯ-ವರ್ಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಜಾಲ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ". [೨]ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಂತೆ, (ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ, ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕಾವಶ್ಯಕತೆಯ ಸ್ವತ್ತನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಿಪಾಯವು ಇತರ ಒಟ್ಟೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತವಾ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ "ಬದಲಾವಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು" ಏಕೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ದಕ್ಷತೆಗಳೆರಡೂ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ: ಜನರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ (ವ್ಯವಹಾರ) ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೆಲಸಗಳ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ, ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಷ್ಟೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ವಿಧಾನವು ಸುಮಾರು 1990ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು (ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ) ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ಐಟಿ ಸಮೂದಾಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಡಲ್‌ವೇರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ; ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವಿಪರೀತ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ’ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು’ ಅಥವಾ ’ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿ’ಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌ನ ಆರಂಬಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನವ-ಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಕೆಲಸದೊತ್ತಡದ ವ್ಯವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ), ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯ ಅವಷ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮಾನವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ, ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಲನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಸ್ತೃತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮುಖೇನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಿಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಮುಂದುವರಿದ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಇದನ್ನು ಸಾಹಸೋಧ್ಯಮ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ (ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್) ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರ (ಸೂಯಿಟ್) ಜೊತೆಗೆ ಬಹು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭೋಗಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ - ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ನಂಥಹ ಇತರ ಕ್ರಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಪರಿಕರಗಳು ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶಗಳೆಂದರೆ:

 • ಅರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯೆ - ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ಮಾಪನ - ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು
 • ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಿಕೆ - ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಅನುಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿಕೆ
 • ಅಭಿವೃದ್ದಿ - ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು
 • ನಿಯಂತ್ರಣ - ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಡೆಹಲಗೆಗಳು ನೈಜ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣಾ ಮಾದರಿಗೆ ಮರುಮಾಹಿತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜ ಜೀವನದ ದತ್ತಾಂಶದ ತಹಳದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಕರಣೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಕಲ್ಪನೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.[೩]

ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ಜೀವನ-ಚಕ್ರ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಧಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಐದು ಪಂಗಡವನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ, ನಮೂನೆ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವಿಕೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹರಿವು, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರದಾರಿಗಳು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಸೇವಾ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದ ವಿಧಾನವು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಇದರ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗುರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಿತ್ತು.

ನಮೂನೆ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಮೂನೆ ತಯಾರಿಕೆಯು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾ., ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ). ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ "ವಾಟ್-ಇಫ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ"ಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ :"ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶೇಕಡ 75 ರಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ?" "ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 80ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದರೆ?" .

ನಿರ್ವಹಣೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಮತ್ತೂಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವಿಧಾನವು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಸ್ಟು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ, ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸುವ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು (ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ). ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಉದಾ. , ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ) ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ವಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆಯು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಐಟಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸುವಿಸ್ಥಾರವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಡುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ನಡತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಿಯಂತ್ರಣ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಿಯಂತ್ರಣವು ವಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜಾಡೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಜಾಡೀಕರಣದ ಉದಾರಹರಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೂಪಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು (ಉದಾ. , ಗ್ರಾಹಕನ ಬೇಡಿಕೆತಲುಪಿ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಾಗೂ ವಿತರಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಮಾಪನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಯಿತ ಎಂಬುದು. ಈ ಮಾಪನಗಳು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಂದಿಕೊಂಡಿವೆ: ಚಲನೆಯ ಸಮಯ, ದೋಷದ ದರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ. ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರಿಮಾಣವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪರವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮೀಪದ ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವು (ಬಿ.ಎ.ಎಮ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಗುರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಘಟನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಷ್ಲೇಶಣೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು a priori ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾರರಿಗೆ ನೈಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೊರಿ ಮಾದರಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವಿಕೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ವಿಧಾನದ ನಮೂನೆ ಅಥವಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಉಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಇತರ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ವಾಸ್ತವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸದಾವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು; ಮತ್ತು ಆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣ (ಬಿಪಿಎಂ) ಸರ್ವೀಸ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ(ಬಿಪಿಎಂ)ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಧಾನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.[೪]

ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚಕ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಕಾಲನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಾ೦ತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅಥವ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವವರ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನದಿ೦ದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುತೇಕ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜಟಿಲವಾದ ಸಾಧನ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬಹಳ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವಿಮರ್ಶನ ಶೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಅವಧಿ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ.[೫] ಪ್ರಚಲಿತ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಮಿತ ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ಐ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಐ,ಎಸ್,ಒ/ಐ.ಇ.ಸಿ 15944 ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.[೬] ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. (ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಎನ್. ಸಂಸ್ಥೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಮೂನೆ)

ಬಿ.ಪಿ.ಎಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಪಿಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯೂಟ್ (BPMS) ಅನ್ನು "ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಪಿಎಮ್‌" ಎಂದು ಕರೆಯಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿವಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ನಡುವಿನ ಚಲನೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶ ಮೂಟೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವ ಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. (ಎಸ್.ಒ.ಎ) ಆದರೂ ಬೇರೆ ಪರಿಮಿತಿಯ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಮೂನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ. (ವ್ಯಾಪಾರ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ). ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನ ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಹೆಸರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇಂದು ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದರ ಸಹಾಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಷೇರು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಹಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಭದ್ರಮಾಡಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆ:- ವ್ಯಾಪಾರದ ಗಾತ್ರದ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮೂನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಮೂನೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ಹಿರೇಮಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೇತುವೆ ಎನ್ನುತಾರೆ. . ನಿಜವಾಗಿಯು ಈ ತರ್ಕ ಸಮಗ್ರತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮಿಪಿಸಿತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ. ಪರಿವಾರದ ವಿಮರ್ಶನ ಶೀಲ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು:

 • ವಿಧಾನದ ಯಂತ್ರ:- ಇದು ದೃಢಕಾಯ ವೇದಿಕೆ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ನೆರೆವೇರಿಸುವ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ:- ನಿರ್ವಹಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರವೃತಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವರಧಿ ಮತ್ತು ತಡೆಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪರಿವಿಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ:- ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ದಾಖಲೆ, ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಹಯೋಗ ಯಂತ್ರ:- ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಒಳವಿಭಾಗಗಳ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಾಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ,ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿ.ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶದ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ. ಬಹಳಷ್ಟು ಐ.ಟಿ. ಕಾರ್ಯಗಳ ತಪ್ಪುಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಾಲನೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

 • ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಘನವಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ದೊರೆತಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು.
 • ಪ್ರಚಲಿತ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧತೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸನ್ನೆ ಕಾರ್ಯದ ಏಕೀಕರಣದ ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಸ್ತವ್ಯ(ಎಸ್.ಒ.ಎ.ಗಳು)
 • ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಸಂಯೋಜನೆ.

ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಚಲನೆ ಅದು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತದೆ.[೭] ಈ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇವಲ ಮೂರನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ದೃಢೀಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ವಿಧ ಎಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಸಂಕಲನೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ದಾಖಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಿದರಿಂದ ಅಥವ ಬಳಸುವವರನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.[೮]

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 1. ಸ್ಮಾರ್ಟ್,ಪಿ.ಎ, ಮೇಡಮ್,ಎಚ್. & ಮೌಲ್,ಆರ್.ಎಸ್. (2008) ತಿಳುವಳಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂತರಾರ್ಥ , ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ 2008
 2. ರಿಯಾನ್ ಕೆ. ಕೆಲ್. ಕೊ (2009). ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ಡಕ್ಟರಿ ಗೈಡ್ ಟು ಬಿಜಿನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಬಿಪಿಎಂ), ಎಸಿಎಂ ಕ್ರಾಸ್‍ರೋಡ್ಸ್ 15(4), ಎಸಿಎಂ ಮುದ್ರಣಾಲಯ.
 3. ಕಪಲಿಂಗ್ ಬಿಪಿಎಂ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]
 4. NIH (2007). ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣ (ಬಿಪಿಎಂ) ಸರ್ವೀಸ್ ವಿಧಾನ.ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 29 ನವೆಂಬರ್ 2008.
 5. Oracle.com ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ Archived 2008-12-03 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 16 ಜುಲೈ 2008.
 6. ಎನ್‌ಟಿಎಐಡಿ (2008). [೧]ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008.
 7. "Guidance for Industry. Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures — Scope and Application" (PDF). Food and Drug Administration. August 2003. Archived from the original (PDF) on 2010-07-30. Retrieved 2009-07-20.
 8. ಮೆಲ್ಟರ್ ತೊಲೆಡೊದಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 17 ಮಾರ್ಚ್ 2008.