ವೈಮಾಕ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವೈಮಾಕ್ಸ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಉಪಕರಣ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈಮಾಕ್ಸ್ ಒಂದು, Wireless interoperability multiple access, ಇದರ ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯೆ WIMAX, ಅಂದರೆ , ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಯು ತನ್ನ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಹಕನ ಮನೆಯವರೆಗು ನಿಸ್ತಂತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಅಥವಾ OFC ಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳಾದ copper cut / fibre cut ನಿಂದ ಆಗುವ DOWN TIME ತಡೆಯಬಹುದು.