ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರವಗುತ್ತದೆ.ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಈ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ವಿಲೀನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

(೧೯೧೭) ಈ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿಷದಪಡಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ೧) ಒಂದು "ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ", ೨) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ೩) ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸಲು ಹೇಗೆ೪) ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ.


F. Taylor 1856-1915 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಟೇಲರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ತನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜನರು ಪಡೆಯಲು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ಟೇಲರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಅಂಶಗಳು ಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ. ಟೆಯ್ಲರ್ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶತಮಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ತತ್ತ್ವ "ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ ಜನರು" ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕೆಲಸ ಅಸಮಾಧಾನ, ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಷ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಳಿ ನಾಪತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ (೧೯೪೭) ಟೇಲರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತು. ಗಮನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೇಲೆ. ವೆಬರ್ ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ. ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ವಿಮೆ ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ವೆಬರ್ ಸಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ನೋಡಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪರಸ್ಪರ, ಒಂದು ಜಾಲಬಂಧ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತತ್ವ (ಅಂದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು) ಮೂನಿ ಮತ್ತು ರಿಳೇ (೧೯೨೯) ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೇಲೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ರಿಜಿಡ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಜನರ ಪ್ರೇರಣೆ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು.


F. Taylor with signature

ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಥಿಯರಿ

ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಠಿಣ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರಚನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವಿರೋಧ ಹೀಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಿಗಿತ ರಚಿಸಿದ ಇವೆ. ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


Sumner ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸವಾಲು ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಒಂದು ಹಾಥಾರ್ನೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಮೇಯೊ, ೧೯೩೩) ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೨೦ರ ಮೇಯೊ ಮತ್ತು ರೊತಲೆಸ್ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಕೆಲಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ (ಉದಾ, ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ), ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆಪಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. (೧೯೮೬) ಯುಅರೈ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ "ನರಹುಲಿ" ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಏನು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ - ಸುಮಾರು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದು ನರಹುಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. "ಗೋಜಲನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ" (ಯುಅರೈ ಗಳನ್ನು, ೧೯೮೬, ಪು ೨೨೫.). ಇದು ಹೊಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಾತ್ರ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಥಾರ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಥಾರ್ನೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಳು ಸ್ವತಃ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಥಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ" (ಪಾಸ್ಕಲೆ, ೧೯೯೦, ಪುಟ. ೧೦೩). ಪಾಸ್ಕಲೆ ಹಾಥಾರ್ನೆ ಪರಿಣಾಮವು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಒಂದು "ಸಂಶೋಧಕರು (ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು) ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಮೇಲೆ 'ಆಡುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು' ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿಕಥೆ." ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಡೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾರಣ (ಪು. ೧೦೩) ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ೧೯೩೯ ರಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ, (೧೯೬೮) ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ನಾಯಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಎಂದು ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಥಾರ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು "ಸೀಮಿತ ವಿವೇಚನಾಶೀಲತೆಯ" ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ (೧೯೪೫) ಸೈಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಗಮನಕ್ಕೆ ಊಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಮನ್ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಳೀಕರಣ, ಪರಿಮಾಣ, ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ತರ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟೇಲರ್, ವೆಬರ್, ಬರ್ನಾರ್ಡ್, ಮೇಯೊ,ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುರಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸರ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೇಲೆ.


ಆಕಸ್ಮಿಕ ಥಿಯರಿ ಇದು ಸಮತೋಲನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಾರಣ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಸಂಘರ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಲು. ಚಾಂಡ್ಲರ್ (೧೯೬೨) ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಕಸನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು - ರೂಪ ಕಾರ್ಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಚಾಂಡ್ಲರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅನುಕ್ರಮ, ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಶ್ (೧೯೬೯) ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೊಮೇನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡಲು ಉಚಿತ ಎಂದು. ಸಿಸ್ಟಂಸ್ ಥಿಯರಿ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಾಗ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೂಲತಃ ೧೯೨೮ ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲುಡ್ವಿಗ್ ವೊನ್ ಬೆಟ್ರೆಲೆನ್ಪ್ರ ಸ್ತಾಪಿಸಿದ (ನೀನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ರೋಸೆನ್, ೧೯೭೨, ೧೯೮೧ ಸ್ಕಾಟ್). ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅನೇಕರು ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ, ತೆರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಸೆಂಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಕಾರ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ. ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಏಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನಡೆಸಬೇಕು? ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಯಿತು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಕಾರ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಹಾಯ. ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಥೀಮ್ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಶಯವಿದೆ. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅಗಾಧ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು: [೧] [೨]

[೩]

Jump up ↑ https://www.gicree.com/blog/how-to-write-a-business-plan/?lang=kn[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] Jump up ↑ http://business.global-article.ws/kn/outsourcing-cut-costs.html[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] Jump up ↑ http://kanaja.in/archives/93062 Archived 2016-03-06 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.