ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಟ್ರೇನಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ನಿರ್ಗಮನದ ವೇಳೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನವಾಗಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು — ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು — ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಕನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ.[೧]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. James, C. Renée (2014). Science Unshackled. Johns Hopkins University Press. p. 14. ISBN 1421415003. This obsession with timekeeping isn't anything new, though. Ancient schedules revolved around annual, seasonal, monthly, or daily rhythms, and innumerable examples of timekeeping structures and rock carvings from these early cultures still pepper our planet in famous places like Stonehenge in Wiltshire County, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, and in less famous places like the V-V Ranch Petroglyph site near Sedona, Arizona.