ವಿಸ್ಡೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಮನಾಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವಿಸ್ಡೆನ್ ೧೮೭೮ರ ಸಂಚಿಕೆ

ವಿಸ್ಡೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಅಲ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ (ಪಂಚಾಂಗ) (ವಿಸ್ಡೆನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತ) 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬೈಬಲ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ.