ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ .

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಕಿರುನೋಟ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೧೯:೦೦, ೨೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ Kannada.jpg (ಫೈಲು) ೯ KB Omshivaprakash Reverted to version as of ೨೩:೪೫, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೪
೦೭:೧೫, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Yogeswar Datt Gold kustiweb.jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೫, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 17th Asiad a.jpg (ಫೈಲು) ೩೭ KB Bschandrasgr  
೦೯:೫೬, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kamala-Das-006 (1).jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೦೯:೫೨, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kamala das3.jpg (ಫೈಲು) ೧೩ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೪, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Result-zone.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೨, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ MODI.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೧೩:೧೬, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ MADHAVWEB.jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೫, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ B'lore ISRO Center-24-isac601.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೦, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 24Mars Orbiter Missi.jpg (ಫೈಲು) ೨೩ KB Bschandrasgr  
೧೧:೨೨, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 17 Asiad Saurav-Ghosal Silver Medalist -.jpg (ಫೈಲು) ೫೩ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೩, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 23-9-2014A 200kg white tiger mauled and killed a youth.JPG (ಫೈಲು) ೮೩ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೧, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ White Tiger of Delhi Zoo Mauling n Intruder.JPG (ಫೈಲು) ೫೬ KB Bschandrasgr  
೧೭:೩೬, ೨೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 20186113.jpg (ಫೈಲು) ೪೩ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೭, ೨೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 21-jiturai-gold-asiad-600.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೦೩:೫೨, ೨೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 4603930414.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Radhatanaya  
೧೭:೧೯, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 220px-NAMA Aphrodite Syracuse.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೧, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ SPT-Shakira.jpg (ಫೈಲು) ೮೮ KB Bschandrasgr  
೧೧:೧೪, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Karan 5ft 7in at 6yrs(3).jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೮, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Garden(1).JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Radhatanaya  
೦೮:೩೬, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 031.JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Radhatanaya  
೧೬:೦೫, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir flooded ondhu-nata.jpg (ಫೈಲು) ೮೯ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೮, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Full-flood-2.jpg (ಫೈಲು) ೯೩ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೬, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Full-flood-1.jpg (ಫೈಲು) ೬೬ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೪, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Ddwyfwig-saving children.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೦೭:೩೫, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 16-9-2014 PSLV to Mars.JPG (ಫೈಲು) ೩೨ KB Bschandrasgr  
೦೬:೩೧, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Buchanan Report Gokarna.pdf (ಫೈಲು) ೬೪೪ KB Ganapatihire  
೦೪:೧೭, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 10468142 10203693680640015 8308226231122399955 o (f).jpg (ಫೈಲು) ೬೯ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೨, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 028.JPG (ಫೈಲು) ೫೯ KB Radhatanaya  
೦೨:೪೯, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 015.JPG (ಫೈಲು) ೪೬ KB Radhatanaya  
೧೬:೨೫, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ End-of-the-world-Stephen-Hawking-god-particle-Higgs-boson-508102.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೧೦:೦೬, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir people collect relief 360.jpg (ಫೈಲು) ೧೨ KB Bschandrasgr  
೦೯:೩೯, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 13-srinagara 14-9-2014-.jpg (ಫೈಲು) ೪೩ KB Bschandrasgr  
೦೮:೫೮, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir floods 14-9-2014-.jpg (ಫೈಲು) ೧೨೬ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410109849430 wps 24 HIGGS BOSON copy jpg.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೭, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410084409694 wps 11 Peter Higgs British physi.jpg (ಫೈಲು) ೫೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೨, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410084416870 wps 12 Undated CERN Geneva hando.jpg (ಫೈಲು) ೧೧೭ KB Bschandrasgr  
೧೩:೫೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410085723470 wps 3 Television Programme Step.jpg (ಫೈಲು) ೨೩ KB Bschandrasgr  
೧೩:೧೦, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 8 vadavati sharada with rajan sajan mishra& vadavati.JPG (ಫೈಲು) ೧.೫೩ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ರಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾರೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 7 sharada with puttaraja gawai.jpg (ಫೈಲು) ೧.೩೫ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಗವಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೬, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 6 sharada performing in south central cultural zone.jpg (ಫೈಲು) ೧.೬೭ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೪, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 5 vadavati sharada bharath with R K Srikantan, Maya Rao.jpg (ಫೈಲು) ೪೪೦ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ರಾವ್ ರೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೩, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 4 Vadavati sharada thanpura accompany to Gangu bai hanagal.jpg (ಫೈಲು) ೪೫೩ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ರವರಿಗೆ ತಾನ್ಪುರ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೨:೫೯, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 3 During jan 21 Artist Day.JPG (ಫೈಲು) ೬.೯೯ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 21ರಂದು `ಕಲಾವಿದರ ದಿನಾಚರಣೆ'
೧೨:೫೫, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 2 vadavati Sharada Appreciated by APJ Abdul Khalam during 100 birth day of Siddaganga Swamyji.JPG (ಫೈಲು) ೮೮೪ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೨:೫೩, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1 vadavati sharada bharath.JPG (ಫೈಲು) ೧.೧೩ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೫:೪೦, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Aliens and UFOs -3.JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Bschandrasgr  
೧೫:೩೮, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 350-aliens and UFOs-2.JPG (ಫೈಲು) ೧೪೦ KB Bschandrasgr  
೧೫:೩೩, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 250 Aliens.JPG (ಫೈಲು) ೭೯ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೭, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Cows -12000 letres a year JPG.JPG (ಫೈಲು) ೪೭ KB Bschandrasgr  
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ