ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದವರ

  1. ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  2. ನಿವಾರಿಸಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  3. ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಳಿತು.

Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೩, ೧೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)