ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Searching

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ಪೂಣ೯ ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪ್.ಕ್ಯಾತಿನಬೀಡು.ಯೋಗಿಶ

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತರಿಕೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ,ನನ್ನ ತಂದೆ ಯೋಗಿಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರು. ನಾನು ಈಗ

ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯, ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಆಡಿ ನಲಿದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ.

ನನ್ನ ಪ್ರಾ‌ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ,ಅದರ ಒಂದು ಅನುಬವವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿಕೋಳ್ಳುತಿದ್ದೆನೆ.

ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಮಯ್ರಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ , ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟವೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಡ್ದಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ, ಹಾಗು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, ಇಂಥಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.ನಾನು ಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಹಿಸಲ್ಲಿಲ್ಲ .ಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಯೆಲ್ಲರಿಗು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ , ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಉಡುಗೋರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಿಂದ ನನಗು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತಸವಾಹಿತು .ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಧನ ಸಹಾಯ ಕೂಡವಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕು ಸಹಾಯವಾಯಿತು .

ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ .

ನಾನು ಪಿಸಿಎಂಇ ಎಂಬ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು , ದಿನವಾಗಲು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದುಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಲ್ಲೆಯ ಅನುಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು.ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಒದುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನನಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತೆ , ಅವರು ನನಗೆ ಎನಾದರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುತಿದ್ದರು ,ಹೀಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋಂಡಿದ್ದೆ .

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಅನುಭವವು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೋರುತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಬವವು ಆಯಿತು.

ಮೋದಲನೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಷೊಂದು ಅಂಕ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೆಜಾರಾಯಿತು ಇದ್ದನ್ನೆ ನಾನು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎರಡನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ,ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಸಕ್ಕು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು .

ವಂದನೆಗಳು