ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Searching

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು Wikipedia:Searching ಆಂಗ್ಲ ಪುಟದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನೀವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

 • [[:]]
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: Wikipedia:Look it up .

  ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹುಡುಕಾಟಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲುನೋಟವನ್ನೂ ,ಗೂಗ್ಲ್, ನಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಹುಡುಕಾಟಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .

  Contents:
  1 Wikipedia search
  2 External search engines
  3 Browser specific help
  4 See also

  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹುಡುಕಾಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Wikipedia
  Navigation
  Policies

  ನಿಮ್ಮ ಕೀಲಿಪದವನ್ನು ಹುಡುಕುಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

  • Go - (ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿನ ಎಂಟರ್ ಕೀಲಿ ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂತಾನೇ ಆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವದು.
  • Search - ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುವದು.

  ಪರಿಣಾಮಕಾರೀ ಹುಡುಕಾಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದ ಹುಡುಕಾಟ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :

  ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ಯಾವದೇ ಶಬ್ದ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ (default) ಹುಡುಕಾಟವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವದು. . ಉದಾಹರಣೆಗೆ , search engine ಈ ಹುಡುಕಾಟವು "engine" ಇಲ್ಲದೆ "search" ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ , ಅಥವಾ "search" ಇಲ್ಲದೆ "engine" ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ( ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .
  • ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ: ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು , ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು "+" ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : +search +engine ಇದು ಗೂಗ್ಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವಿಧಾನದಂತೆ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ . ನೀವು ಒಂದು ಇಡೀ ಶಬ್ದಸಮೂಹವನ್ನೂ ಉದ್ಧರಣಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಬಹುದು : "search engine" ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು , ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ , ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ , ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .
  • ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುವದು: ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲು , ಶಬ್ದದ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು "-" ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : search -engine

  "AND", "OR", ಮತ್ತು "NOT" ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾರ್ಕಿಕ (Boolean) ಹುಡುಕಾಟವೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ .

  ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ( "the", "one", "your", "more", "right", "while", "when", "who", "which" , "such", "every", "about" ಗಳಂತಹ ) "stop word" ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು . ಮೊದಲಿಗೆ , ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ . ಆದರೆ ೨೦೦೬ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಂದು ಇರುವಂತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ Lucene ಪರಿವಿಡಿಯು "stop words" ಅನ್ನು ಬಳಸುವದಿಲ್ಲ . ಹೀಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಪದಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದಾಗಿದೆ . Lucene ಈಗಲೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವದಿಲ್ಲ.

  Wildcard(ಯಾವದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತ)s[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಕೆಲವು Wildcard(ಯಾವದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತ)ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. http://www.mysql.com/ ತಾಣದಲ್ಲಿ "fulltext search" ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು 'boolean search' ಎಂಬುದರ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಏನೇ ಆದರೂ , wildcard ಹುಡುಕುವಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು , ಬಡಪಾಯಿ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆ ಇರಲಿ.

  ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  ಒಂದು diaeresis(ಸಂಯುಕ್ತಸ್ವರ) ಇರುವ ಶಬ್ದದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ , ಉದಾಹರಣೆಗೆ Sint Odiliënberg ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ,ë ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ "ë" ಆಗಿ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ Odilienberg (ಇಲ್ಲವೆ Odiliënberg) ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರಾಯಿತು; ಎರದನೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ Odili, euml ಮತ್ತು/ಅಥವಾ nberg ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಮತ್ರ ಅದು ಸಿಕ್ಕೀತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೋಷ. -- the entities should be folded into their raw character equivalents so all searches on them are equivalent. Wikipedia:Special characters ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ.

  Words in single quotes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  If a word appears in an article with single quotes, you can only find it if you search for the word with quotes. Since this is rarely desirable, it is better to use double quotes in articles for which this problem does not arise. See the manual of style for more info. An apostrophe is identical to a single quote, therefore Mu'ammar can be found searching for exactly that (and not otherwise). A word with apostrophe s is an exception in that it can be found also searching for the word without the apostrophe and the sgdhddgs. fjfdhdsd.. chfdhsmjfd/.nfj dhswsgbsst..gdbss..vdhdsds.. gbshsta..cdggssgf..bdfsws,,vdgdss.. dhnfdgds.. fhgddjdsfd..gjhdssd..fsgds..gdfhfdd.. chnbfdgd.. fhgfde.. hundt. gjdj... dhfdsjds xdfsshsh.. njjdsgds.ch fjnrda... vrhgdswfs.. bjnffrj.. vgjgdds.. vnfds.. vjmvdsgxd.. dgsshs... dhdd.fdds.. vhgdshd.. dhdshdd. dhdsd. fhfdhgf.. h,jdsg. cjfdjds. HGRHDJS. DCNJFHS.. bdjfdhs.. cdjvds. chndag.gdgfss.. djfddhfdd.. cjfj. fjds.. djdddjcs// vnnjfdfh.. chjmgdswg.. vgjndsfhd.. vfjjgdss.. cgnbds.. dhjjdss.. vhmmgdss.. vfhjnvdes.. chmmmgdd.. dhnvds.. fjhdshs. vgnnvssd.. vgnfds.. cfhnnf...vghkm,g.. gjm,jfss. bfhmfssd. chbhfdsghh.. chnnfd. fhhdsddjmkm.. fhnmfdd.. fjgddejfs. fjmvdss.. fhnjmfdss... cghnnfds.. dghbgdsth.. vfhbhd... fhngbfds.. vfhncd. fjnfd ghhsdhs. gjjfdashd.. cgncxdd.. fhfdejd.. cghnvdss.. chhjnfss.. cghvdsd.. cghgf.

  Namespaces searched by default[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  The search only applies to the namespaces selected in the user's preferences. To search the other namespaces check or uncheck the tickboxes in "Search in namespaces" box found at the bottom of a search results page. Depending on the browser, a box may still be checked from a previous search, but without being effective any longer! To make sure, uncheck and recheck it. Searching the image namespace means searching the image descriptions, i.e. the first parts of the image description pages.

  The source text is searched[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  The source text (what one sees in the edit box, also called wiki text) is searched. This distinction is relevant for piped links, for Wikipedia:interlanguage links (to find links to Chinese articles, search for zh, not for Zhongwen), special characters (if ê is coded as ê it is found searching for ecirc), etc.

  ಹುಡುಕಾಟದ ಪರಿವಿಡಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ , ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ .

  Multi-lingual Wikipedia search[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  External search engines[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Various search engines can provide domain-specific searches, which lets you search Wikipedia specifically. Searches are based on the text as shown by the browser, so wiki markup is irrelevant. Depending on your browser, you may also be able to use tools that allow you to search Wikipedia using bookmarklets. In general, external search engines are faster than a Wikipedia search. However, because the search engine's cache is based on when the site was indexed, the search may not return newly created pages. Similarly, the search engine's cached version of the page will not be as up-to-date as the link to Wikipedia itself. Also, when returning Wikipedia articles in a regular search, mirrors and forks of Wikipedia content frequently rank higher than the actual Wikipedia articles because of search engine optimization techniques. These issues may be less of a problem when using certain search engines that process Wikipedia differently:

  • Yahoo! includes Wikipedia as part of its content acquisition program and gets a regular datafeed.
  • Clusty downloads and processes the database regularly, generating automatic abstracts and image thumbnails and meaningfully parsing redirects, disambiguations, and categories.
  • Qwika only indexes wikis, and thus mirrors do not appear in their results.

  Clusty[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  By following the link below, you can use the Clusty search engine to search and cluster Wikipedia in English only.

  If you frequently search via Clusty, consider installing the Clusty Toolbar (beta). Selecting the "Encyclopedia" search source allows you to quickly search the English version of Wikipedia. The Clusty Toolbar is available for Windows with Internet Explorer and Mozilla Firefox (beta).

  Google[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  By following the links below, you can use the Google search engine to search Wikipedia - either all languages, or English-only. Google indexes all namespaces.

  If you frequently search via Google, consider installing the Google Toolbar. Using the "search this site" button allows you to quickly search the English version of Wikipedia. The official Google Toolbar is for Internet Explorer (Windows and Mac) and for Firefox (works on all operating system platforms for which Firefox is available, such as Windows, Linux and Mac OS X).

  How to provide a link to a specific Google Search[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Wiki markup allows you to insert links to Google searches by including google: as the prefix for the link. This can be useful on talk pages, and sometimes in External link sections. It is done like this:

  [[google:Tipster]].

  Which looks like this:

  google:Tipster

  Note: It is important not to use spaces in the search. To add more parameters to the search, separate them by a plus sign, +. For a phrase search, use a hyphen (minus sign), -, between each word. E.g. to search for "Tip of the day", use Tip-of-the-day. To provide a link to a Wikipedia-specific search, include in the google-link +site:en.wikipedia.org (no spaces before or after), like this:

  [[google:Tip-of-the-day+site:en.wikipedia.org]].

  Which looks like this:

  google:Tip-of-the-day+site:en.wikipedia.org

  To clean up the link so that only the part you want to show is presented, use the pipe, like this:

  [[google:Tipster+site:en.wikipedia.org|"Tip of the day"]]

  Which makes it look like this:

  "Tip of the day"

  LuMriX[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  LuMriX is a dynamic query tool which uses lookahead to predict search terms in a list, similar to Google Suggest. By following the link below, you can use the LuMriX search engine to search different language versions of Wikipedia.

  If you frequently search via LuMriX, consider installing the LuMriX Firefox Search Plugin (works on all operating system platforms for which Firefox is available, such as Windows, Linux and Mac OS X).

  Lycos[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  There is a full-featured advanced search engine at Lycos UK. It is more powerful than Wikipedia's search box, and you can limit searches to a specific URL, such as the Wikipedia website. Here's how. Click on the provided link above, and then enter your search term. Then scroll down to the domain section and add "wikipedia.org" in the box provided. Then click "Go".

  Qwika[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Qwika is designed specifically to index wikis. Its main index is Wikipedia. It includes:

  This can assist editors contributing to non-English Wikipedias by being able to search in their own language across the entire English version and then view the machine-translated version in their language.

  Wikiwax[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Wikiwax is a dynamic query like LuMriX. It only searches English Wikipedia, but shows more list entries.

  Yahoo![ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  By following the links below, you can use the Yahoo! search engine to search Wikipedia - either all languages or English-only.

  If you frequently search via Yahoo!, consider installing the Yahoo! Companion Toolbar. Using the "Search Only the Current Site" button allows you to quickly search the English version of Wikipedia. The official Yahoo! Companion Toolbar is only for Windows with Internet Explorer and Mozilla.

  Other[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Here are more Wikipedia:Tools which make searching more convenient.

  Browser specific help[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Using Mozilla to automatically search[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Listed below are ways to search Wikipedia with Mozilla-based browsers, including Mozilla Suite, Mozilla Firefox, and Netscape 6 and 7.

  Search Wikipedia from the sidebar search tab or address bar[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Works with: Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Netscape 6/7. Mozilla and Netscape 6 & 7 come with a sidebar that allows a user to search the Wikipedia site, and Firefox has a toolbar item to do the same. To install the search plugin that tells Mozilla how to search Wikipedia, do the following:

  1. Go to one of the following sources of Wikipedia search plugins. The Mycroft plugins are sometimes out of date, and plugins from the second source may work better.
   1. Original search plugins from Mycroft
   2. Updated search plugins
  2. There are versions for many languages, so pick the language local to your area.
  3. If JavaScript is enabled, clicking on the name of the search plugin will automatically install the search plugin.
  4. If you can't install the search plugin automatically, the second source above lets you right-click on the plugin and save it to disk, or download a ZIP file containing all available plugins. Save the downloaded .src file in the searchplugins directory where Mozilla is installed and restart the browser to use the new plugin.

  To make Wikipedia your default search engine in Mozilla, Beonex Communicator, and Netscape 6/7:

  1. Go to Edit, Preferences.
  2. Expand the Navigator tree and choose Internet Search.
  3. Choose Wikipedia as your default search engine.

  With Wikipedia selected as your default engine, searches can be conducted via the search sidebar tab, search box, or the web address bar.

  Search Wikipedia using a bookmarklet[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Works with: Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Netscape 6/7. Wikipedia can also be searched via a bookmarklet. In Mozilla Firefox, follow these steps:

  1. Right click in the search field at the top of the page, and select "Add a Keyword for this Search".
  2. Enter "Wikipedia Quicksearch" for the name.
  3. Enter "w" (without the quotes) for the keyword.
  4. Change the bookmark folder if you wish, and click "Add".

  In Mozilla Suite, Netscape 6/7 and Beonex Communicator, follow these steps:

  1. Right click on the following web address and select "Bookmark this link": http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=%s
  2. Go to Bookmarks, Manage Bookmarks. Choose the bookmark you have just created. Highlight the Bookmark and click Properties.
  3. In the dialogue that comes up, put a lowercase w in the keyword box.
  4. Click OK and close the properties box, then close the bookmark manager.

  In Camino, use the Mozilla Suite directions. Use Get Info (cmd-I) in the bookmarks manager to bring up the properties dialogue. To search, go to the web address bar, enter "w SEARCH_QUERY" (without the quotes), and press enter.

  Javascript in Bookmarks[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Javascript can bring additional functionality to your bookmark. The following javascript can be pasted in as the 'Location' of a new bookmark created manually, for example in the 'Manage Bookmarks' window of Firefox. If you highlight a word in a webpage then hit the new bookmark, javascript grabs the word you have selected and uses that to perform the search. If no word is highlighted, you will be prompted to enter one. javascript:x=escape(getSelection());if(!x)%7Bvoid(x=prompt('Enter%20Word:',''))%7D;if(x)window.location='http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search='+x The whole thing should be pasted in as a single line without spaces for it to work.

  Internet Explorer[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  To enable a quick search from the Windows and Internet Explorer Address bars, do the following

  1. Open Notepad.
  2. Insert all of the text in the box below this list of steps.
  3. Choose File | Save as and save the file as it "wikipedia.reg" (either use quote marks around the file name or choose All Files from the Save as type drop-down in Notepad's Save dialog).
  4. Double-click on the "wikipedia.reg" file to add the key to your Windows Registry.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\w]
  @="http://www.wikipedia.org/w/wiki.phtml?search=%s"
  " "="+"
  "#"="%23"
  "&"="%26"
  "?"="%3F"
  "+"="%2B"
  "="="%3D"
  

  This will allow you to type "w Your Wikipedia Search Term" into the Windows and Internet Explorer Address bars to immediately search Wikipedia for the search term you've specified. Note: There are other URLs you can specify instead of the Default (@) key given above. The following will return results from the English content:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=%s
  http://en.wikipedia.org/w/wiki.phtml?search=%s

  K-Meleon[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  K-Meleon has a search button that can be used to search Google. You can change it to search Wikipedia instead, by:

  1. Close K-Meleon.
  2. Open up prefs.js with a text editor. The file should be in your K-Meleon\Profiles\PROFILE_NAME\RANDOM_STRING.slt\ directory.
  3. Add this line, and save prefs.js.

  user_pref("kmeleon.general.searchEngine", "http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search="); Open up K-Meleon and press the search button to search Wikipedia. To go back to Google or to use another search service, edit prefs.js and delete the added line Make sure K-Meleon is closed before editing prefs.js.

  Opera[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  All Opera versions since v6 use a customizable text file called search.ini. This file should only be edited while Opera is not running. The following example replaces one of the existing pre-defined search engines. It is up to the user to avoid conflicts of shortcut key (key=). By default 'w' is taken by the download.com search, so either this or the Wikipedia one should be changed. Furthermore the 'Search Engine ##' should be replaced with a free number: '12' is free by default. The Search.ini editor makes editing trivial (see external link).

  [Search Engine ##]
  Name=&Wikipedia
  URL=http://www.wikipedia.org/w/wiki.phtml?search=%s
  Query=
  Key=w
  Is post=0
  Has endseparator=0
  Encoding=utf-8
  Search Type=8
  

  Opera 8[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Opera appears to take a copy of the "search.ini" and load it into an internal buffer of some type. After editing the file with your new entry you must change the "File Version" at the top of the file to allow for your changes to be seen in the browser. A new kind of search system has been added to Opera, which no longer requires manual editing. This will create a button on the mainbar, which can then be put anywhere you wish, even in the start panel.
  See http://nontroppo.org/opsed/download.php?dd=e&plugin=100&type=SE7 for a Wikipedia search button.

  Opera 9 (Preview)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Just right-click on the search field you want to create a search with and click "Create search". The following dialog is really simple. You just have to select a name for the search and a search shortcut. It even alerts you if the shortcut you want is already in use.

  Opera 9 (Final)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Go to Tools -> Preferences -> Search and either Add a new search engine, or edit an existing one, such as Download.com. Recommended parameters are:

  Name: &Wikipedia
  Keyword: w
  Address: http://www.wikipedia.org/w/wiki.phtml?search=%s
  

  Since at least Build 8502, more than one character is allowed (Last versions "Key" changed to a "Keyword"), so instead of setting "w" as the keyword, you alternativly could use "wiki", or whatever you like. Although this is not as short and handy, it would save you the replacement of an existing engine.

  Older Versions[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Most importantly, in 7.0, you should back up your customized search.ini because the file is overwritten by the Opera installer. This is no longer true in 7.10 and later. In Opera 6 and 7.0, the menu accelerator letter is defined by the & in the name. In current versions the accelerator is automatically generated and may no longer be the same as the key.

  More information[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  Searching with TomeRaider[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  After downloading the Wikipedia:TomeRaider database one can search the Wikipedia version offline. One can also search for parts of words. To search the text that appears only in the page history, you must export the text to XML format first.

  If you cannot find an appropriate page on Wikipedia[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  If there is no appropriate page on Wikipedia, consider creating a page, since you can edit Wikipedia right now. Or consider adding what you were looking for to the Requested articles page. Or if you have a question, then see Where to ask questions, which is a list of departments where our volunteers answer questions, any question you can possibly imagine.

  See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]