ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಏಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೇಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉದಾಹರಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ಸಾಹಿತಿ

ಬೇಕಿರುವ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Book (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ಪುಸ್ತಕ (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Navbar (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Transclude (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಚುಟುಕು (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಸೂಚಕ (ಸಂಪಾದಿಸಿ)
 • ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
 • ಸಿನೆಮಾ
 • ಪ್ರಶಸಿಗಳು