ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ


ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-36[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೩:೨೧, ೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Tech News: 2022-37[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೦೧:೪೯, ೧೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-38[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೨:೧೫, ೧೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-39[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೦:೨೯, ೨೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-40[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೦:೨೨, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-41[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೪:೦೭, ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-42[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೧:೪೫, ೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

Tech News: 2022-43[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೧:೨೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-44[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೧:೧೪, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-45[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೦೧, ೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-46[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೩:೨೪, ೧೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-47[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೫೦, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-48[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೧:೩೨, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-49[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೧೦, ೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-50[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೦೩, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2022-51[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೨೯, ೨೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-02[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೩೬, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-03[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೩೯, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-04[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೧೫, ೨೪ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-05[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೩೪, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-06[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೧೫:೫೦, ೬ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-07[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೭:೧೮, ೧೪ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-08[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೭:೨೬, ೨೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-09[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೧೬, ೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-10[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೧೯, ೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-11[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೪೯, ೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-12[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೫೫, ೨೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-13[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೪೨, ೨೮ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-14[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೦೮, ೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-15[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೧:೩೪, ೧೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-16[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೭:೨೩, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-17[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೩:೩೨, ೨೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-18[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೭:೧೪, ೨ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-19[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೦೫, ೯ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-20[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೩:೧೪, ೧೬ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-21[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೨:೨೪, ೨೨ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-22[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೩:೩೧, ೩೦ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-23[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೨೧, ೬ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-24[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೦:೧೯, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-25[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೧:೩೭, ೨೦ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-26[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೧:೪೮, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-27[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೨೦, ೪ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-28[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೧:೨೩, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-29[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೩೭, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-30[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೭:೪೯, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-31[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೨೩, ೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-32[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೨:೫೦, ೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-33[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೧೧:೨೮, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-34[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦:೫೪, ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-35[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೧೯:೨೯, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-36[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೦೨, ೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-37[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೨:೩೭, ೧೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-38[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೦:೪೯, ೧೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-39[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೨:೨೧, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-39[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೧:೧೯, ೨೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-40[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೫೬, ೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-41[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೦:೦೯, ೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-42[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೧೭, ೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-43[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೪೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-44[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೫೧, ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-45[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೨:೩೫, ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-46[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೨೨, ೧೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2023-47[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೨೫, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-48[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೪:೩೮, ೨೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-49[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೨೦, ೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-50[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೭:೪೨, ೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2023-51[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೨೧:೪೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2024-02[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೪೯, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2024-03[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೫:೪೨, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2024-04[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೬:೩೩, ೨೩ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)Reply[reply]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ: 2024-05[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೧:೦೧, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2024-06[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MediaWiki message delivery ೦೦:೫೨, ೬ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ (IST)Reply[reply]

Tech News: 2024-07[ಬದಲಾಯಿಸಿ]