ವರ್ಗ:ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಪುಟವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ.

"ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವೊಂದು ಇದೆ.