ವರ್ಗ:ಪರಿಸರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

From ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಸರವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ವರವಾಗಿದೆ .ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ವಾಗಿದೆ

This category currently contains no pages or media.