ರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್ : ರೂಬಿ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಒಪನ್ ಸೊರ್ಸ್[open source] ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೊರ್ಕ್[frame work]. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು OOPS ಆದರಿತ ಭಾಶೆ [language].