ರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್ ಎಂಬುದು ರೂಬಿ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಒಪನ್ ಸೊರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೊರ್ಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಊಪ್ಸ್(OOPS) ಆದರಿತ ಗಣಕ ಭಾಷೆ.