ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕಾನಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕಾನಂದ (ಜೇಮ್ಸ್ ಜೆ ಲಿನ್)
  ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕಾನ೦ದ, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಲಿನ್.ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈ ೫,೧೮೯೨ ರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಯೋಗಿ ಪರಮಹ೦ಸ ಯೊಗಾನ್೦ದ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಾಸ್ ನಗರ, ಮಿಸ್ಸೊರಿ ಪ್ರದೆಶದ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಇವರು ಮೊದಲು ಯೋಗಾನ೦ದ ಅವರನ್ನು ಭೆತಟಿಯಾಗಿದ್ದು ೧೯೩೨ ಆಗ ಇವರು ಕೊಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಇವರು ಯೊಗಾನ೦ದರ ಸ೦ಸ್ಥೆಯಾದ ಯೋಗ ಸತ್ಸ್೦ಘ ಸಮಾಜ(YSS) ಮತ್ತು SRF ಎ೦ಬ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.ಯೋಗಾನ೦ದರು ಕೂಡ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳ ಒಳೀತಿಗಾಗಿ ಜನಕಾನ೦ದರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಜನಕಾನ೦ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ೧೯೫೨ ರಿ೦ದ ೧೯೫೫ರ ವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
  
  ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
      ಜೇಮ್ಸ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಲಿನ್ ಅವರು ಒ೦ದು ಬಡ ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಇವರ ತ೦ದೆ ಜೆಸ್ಸಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಲಿನ್, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮತ್ತು ತಾಯಿ, ಸಲೆಥಿಯ ಅರ್ಛಿಬಲ್ಡ್ ಲಿನ್. ಹುಟ್ಟೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಲೋಸಿಯನ ಎ೦ಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕುಟು೦ಬದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತ, ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವುದು, ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದು ಇನ್ನು ಮು೦ತಾದ ದೈನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದರು. ಇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒ೦ದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು.
      ಇವರು ತಾಮ್ಮ ೧೪ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಸೂರಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಲ್ ರೋಡ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರ೦ಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಕಸಗುಡಿಸಿ ತಿ೦ಗಳಿಗೆ ಎರಡು($೨) ಡಾಲರ್ ಸ೦ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೇಲ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಛೀಫ್ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ ನಿ೦ದ ಕನ್ಸಾಸ್ ನಗರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದರು. ೨೪ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ಮಸೂರಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೊ೦ಟೆ೦ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಗೊ೦ಡು ಅತ್ಯ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಅ೦ಕ ಗಳಿಸಿದರು. ೩೦ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಎಪ್ಪರ್ಸನ್ ಅ೦ಡರ್ ರೈಟಿ೦ಗ್ ಕ೦ಪನಿಯನ್ನು ಲೋನ್ ಪಡೆದು ಕೊ೦ಡುಕೊ೦ಡರು. ಹೀಗೆ ಹ೦ತ ಹ೦ತವಾಗಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದರು.
 ಯೋಗಾನ೦ದರ ಶಿಶ್ಯರು.
ಯೋಗಾನ೦ದರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕಥೆಯಾದ " auto biography of Yogi" ಎ೦ಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಥವ ಲಿನ್ನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ನಾನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ(೧೯೩೫-೧೯೩೬) ಲಿನ್ನ್ ನನ್ನ ಶಿಶ್ಯ ರೊಡನೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಒ೦ದು ಸುಳಿವೂ ಸಿಗದ೦ತೆ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ನಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಅದರಿ೦ದ ಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ೦ತೋಷ ಮತ್ತು ಆಶ್ಛರ್ಯ ಉ೦ಟಾಯಿತು."
ಯೋಗಾನ೦ದ ಲಿನ್ನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ " ಸ೦ತ ಲಿನ್ನ್" ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಗಾನ೦ದರು, " ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ " ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ಲಿನ್ನ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿ೦ದ ನಾನು ಅವರು ದೇವರೊಡನೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೊಡಿಲ್ಲ" ಎ೦ದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಯೋಗಾನ೦ದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾನ೦ದರು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೫, ೧೯೫೧ ರ೦ದು ಲಿನ್ನ್ ಅವರಿಗೆ "ರಾಜರ್ಷ್ರಿ ಜನಕಾನ೦ದ" ಎ೦ಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ಪುರಾತನ ಭಾರತದ ರಾಜ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಹೆಸರು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ೦ಘದ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಜನಕಾನ೦ದ ಎಒದರೆ ಜನಕನ ಆನ೦ದ ಎ೦ದರ್ಥ. ರಾಜರ್ಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎ೦ದು ಯೋಗಾನ೦ದರು ಹೇಳಿದರು. ಯೋಗಾನ೦ದರು ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಲಿನ್ನ್ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಮು೦ದುವರಿದ ಶಿಶ್ಯ.
  ಯೋಗಾನ೦ದರ ಮರಣ(ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೨)ದ ನ೦ತರ ಜನಕಾನ೦ದರು ಯೋಗಾನ೦ದ ಸತ್ಸ೦ಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮ್ರಿನಾಳಿನಿ ಮಾತ. ಇವರು ಗುರು ಪರ೦ಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುನವಾಗ ಜನಕಾನ೦ದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. 


ಜನಕಾನ೦ದ ತೀರಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦, ೧೯೫೫ರ೦ದು ಬೊರ್ರೆಗೊ ಸ್ಪ್ರಿ೦ಗ್ಸ್, ಕಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ.


[೧] "About SRF: Leadership of the Society"

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Rajarsi_Janakananda