ಯಾದವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೀ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲ ನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾದವರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಯಾದವರು ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು. ಪೌರಾಣಿಕ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಇವರು ಸಮುದಾಯ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಿಸುವ ವೃಷ್ಣ ಅಭಿರಾ, ಅಂಧಕ, ವ್ರುಶ್ನಿ, ಮತ್ತು ಸತ್ವರ, ಎಂದು, ನಾಲ್ಕು ಕುಲಗಳು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಯಾದು ವಂಶಾವಳಿಯು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಟ್ಟಿ.ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿವರಿಸುವ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಯಾದವ ಕುಲಗಳು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಯಾದವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆದವು. ನಡುವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾದವ ಕುಲಗಳು, ಹೈರು , ಸಾಹಸರಜಿತ ವಂಶಸ್ಥರು ನಂಬಲಾಗಿದೆ 'ಯದು' ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಚೇದಿಗಳು, ವಿಧರ್ಭರು, ಸತ್ವರ, ಅಂದಕರ, ಕುಕುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಯಾದವ ಕುಲಗಳು, ಭೋಜರು ವಿರುನ್ನಿಸಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಶೈನ್ಯರು ಕ್ರೊಶ್ತುಅಥವಾ ಕ್ರೊಶ್ತ, 'ಯದು' ಕಿರಿಯ ಮಗ ವಂಶಸ್ಥರು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣಗಳು ಅನೇಕ ವಂಶಚರಿತ (ತಳಿಯ) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಅರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಎಂದು, ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಗುಜರಾತ್, ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆ, ಉತ್ತರ ಡೆಕ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯ. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಯಾದು ಅಥವಾ ಯಾದವರು, ಹಲವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಮೈತ್ರಿ ಮಥುರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಸಹ ಯಾದವರು ವಲಸೆ ಮಥುರಾ ರಿಂದ ದ್ವಾರಕಾ ಗೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಗಧದ ಪೊರ ಅರಸರ ಬಹುಶಃ ಕುರುವಂಶಜರು ರಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯಾದವ&oldid=931937" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ