ಮೊಬೈಲ್ ಸಂತತಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಂತಿರಹಿತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಹಾಗು/ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ(ಆಂಗ್ಲ: ಡೇಟ)ಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಲವು ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆ ಸಂತತಿ(1G)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

2 ಜಿ - ಎರಡನೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 2G ಜಾಲಗಳು 1980 ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅನಲಾಗ್ 1G, ಬದಲಿಗೆ. 2 ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು GSM ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು. (GSM ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.) 2G GSM ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೊದಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 19 1988 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

ಎರಡುವರೆ ಸಂತತಿ (2.5G)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂರನೆ ಸಂತತಿ (3G)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]