ಮೇಸಿಯೆ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ ( Edmond Halley 1656 - 1742) ಧೂಮಕೇತುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಗಣೀತೀಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟ. 1682ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಧೂಮಕೇತುವೊಂದರ (ಅದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು) ಕಕ್ಷೆ 1531 ಮತ್ತು 1607ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೋಲುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಧೂಮಕೇತುವೆಂದು, ಆ ಧೂಮಕೇತು ಪ್ರತಿ 76 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರುವುದೆಂದು, 1758ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಧೂಮಕೇತು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟ. ಆದರೆ 1758ರಲ್ಲಿ ಆ ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ನೋಡಲು ಹ್ಯಾಲಿ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹ್ಯಾಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತೆ 1758ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದ ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ಹುಡುಕ ಹೊರಟವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೇಸಿಯೆ ( Charles Messier 1730 - 1817) ಎಂಬುವನೂ ಒಬ್ಬ. ಆ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಸಿಯೆ ಗುರುತಿಸಿದ, ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಚುಕ್ಕೆಯಲ್ಲದ, ಮಬ್ಬಾದ ಕಾಯಗಳು ಧೂಮಕೇತುಗಳೇ ಎಂಬಂತೆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂಥಹ ಕಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಮೇಸಿಯೆ ತಯಾರಿಸಿದ. ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಸಿಯೆ ಪಟ್ಟಿಯೆಂದು (Messier object) ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ M ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. M ಎಂದರೆ ಮೇಸಿಯೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ.1054ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಿಸಿದ ಸೂಪರ್ನೋವಾದ ಉಳಿಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ನೆಬ್ಯೂಲಾ. ಇದು ಮೇಸಿಯೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಕಾಯ. ಇದನ್ನು M1 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು 110 ಕಾಯಗಳು ಮೇಸಿಯೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಡಾ|| B.S.ಶೈಲಜಾ, ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು 14 ಜನವರಿ, 2009ರಿಂದ ಮೇಸಿಯೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಯಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ’ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದ ’ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ’ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಮೇಸಿಯೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22
M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44
M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66
M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80 M81 M82 M84 M85 M86 M87 M88 M88
M89 M90 M91 M92 M93 M94 M95 M96 M97 M98 M99 M100 M101 M102 M103 M104 M105 M106 M107 M108 M109 M110