ಮೇಲಿನವನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನವನು ಎಂದರೆ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ("ಅಧೀನದವನು" ಅಥವಾ "ಕೆಳಗಿನವನು") ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನವರು ಎಂದರೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನವರು ಎಂದರೆ ಆದೇಶದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು). ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಮ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾದಾಗ, ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಬಹುದು.

ಚರ್ಚು ಶಾಸನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾರನೆಂದರೆ ಯಾರ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಆ್ಯಬಟ್ ಮೇಲಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂನ್ಯಾಸಿನಿಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಬೆಸ್); ಫ಼್ರಾಯರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಯರ್ ಮೇಲಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಫ಼್ರ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್‍ಗಳಿಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ಮಿನಿಮ್‍ಗಳಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟರ್; ಡಾಯಾಸಿಸನ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಷಪ್ ಮೇಲಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆ್ಯಬಟ್, ಪ್ರಾಯರ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸುಯೈ ಯೂರಿಸ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ) ಪ್ರಚಾರಕ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾದ್ರಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿನ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾರನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.