ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯು ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ, ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ , ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿವಿಧವಾದ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಂತ್ರ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದು ಸಮಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/0} ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡಿಎಯು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ರಾಚನಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಂಗಡನೆಯ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಠ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ, ಭಾಷಿಕ, ಮತ್ತು ರಾಚನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಠ್ಯಿಕ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಉದ್ಧರಣ ಮತ್ತು ವಿಂಗಡನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಅರಾಚನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಪಂಗಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಧಗಳು.

ಮಾಹಿತಿ ಏಕೀಕರಣವು ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವಸೂಚಕ, ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಬ ಪದವು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಲೇಖನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಾದಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಕರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಂತರ, ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿತ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸರಳವಾದುದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿತವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣುವಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಗುಂಪು-ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಂತ್ರಾಂಶ ಲಿಖಿತ ಅಡ್-ಹೋಕ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್-ಟಪಲ್ಸ್‌ಗಳು ನಂತರ ಆರ್‌ಒ‌ಒಟಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಡಬ್ಲುಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಾಧಗಳಿಂದ ಭೌತಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಗುತ್ತದೆ.

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಾದ ಜೈಂಟ್೪‌ನತವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವವನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು, ವಿಡಂಬನಾ ಘಟನೆ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಇವುಗಳು ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ:ಲೆಕ್ಕಾತ್ಮಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಪ್ರತಿಲೇಖಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲೆ, ಅವಲೋಕನಗಳ (ಜನಾಂಗ ವರ್ಣನೆ)ಸ್ಥಳ ಬರಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು(QDA)ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:[೧]

 • ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಮಾಹಿತಿಯ ಗುಣಗಳ ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ)
 • ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ)
 • ಅಂತಿಮ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಅವಶ್ಯಕ ಹೆಚುವರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವರದಿ)

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ , ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು- ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯಗಳು -ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಮಾಹಿತಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಡೆರ್ (ಪ್ರಸ್ತಾಪ)ದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೂಲತತ್ವಗಳು: ಮಾಹಿತಿಗಳ ತರುವಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಚಿತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು (ಅಂದರೆ, ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳೆರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕದ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ), ಆ ಮಾಹಿತಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ.[೨]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹಿತಿ ಇಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಂತಗಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನತೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಒಂದು ಹಿಂದೆಗೆತ ಅವು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಂತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ:[೩]

ಮಾಹಿತಿಯ ಗುಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾಹಿತಿಯ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು: ಆವರ್ತನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಸ್ತ್ರಗಳು (ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ), ಸಾಮಾನ್ಯತೆ(ಅಸಮ್ಮತತೆ, ಕರ್ಟೋಸಿಸ್, ಆವರ್ತನಗಳ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ನಿವೇಶನ), ಸಂಘಟನೆಗಳು (ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಪ್ಲೊಟ್ಸ್).
ಇತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಗುಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳೆಂದರೆ:

 • ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಣೆ:ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆಯೇ? ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಅನವಶ್ಯಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಮುಂಚಿನ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕದ ಹಂಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣದ ನಂತರದ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡುವುದು.
 • ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆಯೇ, ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಲೋಕನಗಳು ೨೫% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಯಾದೃಚ್ಚಿಕವಾಗಿವೆಯೇ(MAR), ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆರೋಪಣೆಗಳ (ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳು) ಕೆಲವು ವಿಧಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಸಿಸುತ್ತವೆ
 • ಅತಿಯಾದ ಅವಲೋಕನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಮಾಹಿತಿಯ ಹೊರಗಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅವು ವಿಂಗಡನೆಗೆ ತೊಂದರೆನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
 • ಸಂಕೇತೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಕೇತೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸಂಕೇತೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೪] ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು.

ಮಾಪನಗಳ ಗುಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾಪನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗುಣಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮಾಪನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಮಾಪನಗಳ ಗುಣಗಳ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ:

 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 • ಸ್ವಜಾತಿಯ ಅಂತರ್‌ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಾನ್‌ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ αವನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ರೊನ್‌ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅಲ್ಫಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.[೫]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದು ಹೋದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಬಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.[೬]

ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳು :[೭]

 • ಸ್ವ್ಯಾರ್ ರೂಟ್ ರೂಪಾಂತರ(ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೂ ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ)
 • ಲಾಗ್‌-ರೂಪಾಂತರ (ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ)
 • ವಿಲೋಮ ರೂಪಾಂತರ (ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ)
 • ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ (ಕ್ರಮಸೂಚಕ/ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ) (ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ)

ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯತತೆಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ?[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯಾದೃಚ್ಛೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಾಳೆನೋಡುವುದು,ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕಗಳು ಅಡ್ಡವಾದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯಾದೃಚ್ಛೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ,ಯಾದೃಚ್ಚಿಕವಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯ ತಪಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು,ಎಲ್ಲಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗುಂಪುಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ.
ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ವಿರೂಪಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳೆಂದರೆ:

ಮಾಹಿತಿ ಮಾದರಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾದರಿಯ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಾಗಿದೆ(ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಗುಂಪುಳ ಅಳತೆ) ಉಪಗುಂಪು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದು.
ಮಾಹಿತಿ ಮಾದರಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದು:

 • ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೂಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
 • ಚೆದುರಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್
 • ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ
 • ಕ್ರಾಸ್-ಟಬುಲೇಶನ್ಸ್[೯]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ,ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ,ಮತ್ತು ದೋಷಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪುನರ್‌ಬರೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ,ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು:

 • ನಾನ್-ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ: ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರ ರೂಪಾತಂತರ; ನಿಖರವಾದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ( ಕ್ರಮಸೂಚಕ/ದ್ವಿಭಜನವಾಗಿ); ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ?
 • ಮಾಹಿತಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಮಾಹಿತಿ ಆರೋಪಣೆ; ಆರೋಪಣೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆ?
 • ಹೊರಗಿರುವ ವಸ್ತುವಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ:ರೂಬುಸ್ಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ?
 • ವಸ್ತು‌ಗಳು ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದದೆ ಹೋದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ:ವರ್ಜಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಳತೆಯ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಕೆಗಿಂತ, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಳತೆಯ ಸಾಧನ(ಗಳು)ದ (ಉಪಯೋಗಗಳು)ಜೊತೆಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದೇ?
 • ಸಣ್ಣ ಉಪಗುಂಪುಗಳ (ಎರಡು) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ : ಅಂತರ್‌ಗುಂಪು ಬೇಧದ ಬಗೆಗಿನ ಉಹಪೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ , ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಾತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ?,
 • ಯಾದೃಚ್ಛೀಕರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ದೋಷವಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು: ಇದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊವೇರಿಯೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ? [೧೦]

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು:[೧೧]

 • ಯುನಿವರೇಟ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
 • ಬಿವರಿಯೇಟ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ಸ್ (ಅಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು)
 • ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಾಳು (ಚೆದುರಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್)

ಇದು ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಳತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ:[೧೨]

 • ನಾಮವಾಚಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಸೂಚಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳು

ಪುನರಾವರ್ತನ ಲೆಕ್ಕಗಳು (ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರು)

  • ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ಸ್
   • ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು (ಕ್ರಾಸ್‌ಟಬುಲೇಶನ್ಸ್)
   • ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೇಖಾತ್ಮಕಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಎಂಟು ಅಸ್ಥಿರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ )
   • ರೇಖಾತ್ಮಕಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ/ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕೋಫೌಂಡರ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಲು)
  • ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ (ಉಪಗುಂಪುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ )
  • ಹೊಸ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಎಣಿಕೆ
 • ಮುಂದುವರೆದ ಅಸ್ಥಿರಗಳು
  • ವಿತರಣೆ
   • ಅಂಕಿಅಂಶ (ಎಮ್, ಎಸ್‌ಡಿ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಓರೆತನ, ಕರ್ಟೋಸಿಸ್)
   • ಕಾಂಡ-ಮತ್ತು-ಎಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
   • ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಂತಿಮ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ರೂಟ್ - ಸಿಇಆರ್‌ಎನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಿ++ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಪಿಎಡಬ್ಲ್ಯೂ -ಸಿಇಆರ್‌ಎನ್‌ ನಲ್ಲಿಪೊರ್ಟ್ರೇನ್/ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • JHepWork -ಎ‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ನಲ್ಲಿಜಾವಾ (ಮಲ್ಟಿ-ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್)ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಜೆಪ್ಟೊಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಸಿಕ್ Archived 2010-04-03 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. -ನನೊಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಜಾವಾ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ನೈಮ್ -ದ ಕೊಂಟಾಂಜ್ ಇನ್‌ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೈನರ್, ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‌ ಆಗಿದೆ.
 • ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯಿಕ -ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಪರಿಹಾರ
 • ಆರ್ - ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆವರಣ
 • ವಿಸ್ತಾ [೧] - ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇಡಿಎಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 334-335.
 2. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 336-337.
 3. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 337.
 4. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 338-341.
 5. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 341-3342.
 6. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 344.
 7. ತಬಾಚ್ನಿಕ್ & ಫಿಡೆಲ್, 2007, ಪು. 87-88.
 8. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 344-345.
 9. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 345.
 10. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 345-346.
 11. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 346-347.
 12. ಅಡೆರ್, 2008, ಪು. 349-353.
 • ಅಡೆರ್, ಎಚ್.ಜೆ. (2008). ಅಧ್ಯಾಯ 14: ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಎಚ್.ಜೆ. ಅಡೆರ್ & ಜಿ.ಜೆ. ಮೆಲೆನ್‌ಬರ್ಗ್ (ಆವೃತ್ತಿ.) (ಡಿ.ಎಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ರವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು), ಅಡ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್: ಎ ಕಂನ್ಸಂಟಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ (ಪುಪು. 333-356). ಹೈಜನ್, ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್:ಜೋಹಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್.
 • ತಬಾಚ್ನಿಕ್, ಬಿ.ಗಿ. & ಫಿಡೆಲ್, ಎಲ್.ಎಸ್. (2007). ಅಧ್ಯಾಯ 4: ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಆ‍ಯ್‌ಕ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈಯರ್ ಟು ಅನಾಲಿಸೀಸ್. ಬಿ.ಗಿ. ತಬಾಚ್ನಿಕ್ & ಎಲ್.ಎಸ್. ಫಿಡೆಲ್, (ಆವೃತ್ತಿ.), ಯುಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿವೇರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಐದನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ (ಪುಪು. 60-116). ಬೋಸ್ಟನ್: ಫೀಯರ್‌ಸನ್, Inc. / ಅಲೈನ್ ಮತು ಬ್ಯಾಕೊನ್.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಅಡೆರ್, ಎಚ್.ಜೆ. & ಮೆಲೆನ್‌ಬರ್ಗ್, ಜಿ.ಜೆ. (ಡಿ.ಎಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ರವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು) (2008). ಅಡ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್: ಎ ಕಂನ್ಸಂಟಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಹೈಜನ್, ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್:ಜೋಹಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್.
 • ಎ‌ಎಸ್‌ಟಿ‌ಎಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (2002). ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸೀಸ್ , ಎಮ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ 7ಎ, ISBN 0803120931
 • ಗಾಡ್‌ಫ್ರೆ, ಎ. ಬಿ., ಜುರಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲೀಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ , 1999, ISBN 00703400359
 • ಲೇವಿಸ್-ಬೆಕ್,ಮೈಕಲ್ ಎಸ್., ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸೀಸ್:ಆ‍ಯ್‌ನ್ ಇಂಟರ್ಡಕ್ಷನ್ , ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ Inc, 1995, ISBN 0803957726
 • ಎನ್‌ಐ‌ಎಸ್‌ಟಿ/ಸೆಮಾಟೆಕ್ (2008) ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ,
 • ಪೆಜ್ಡೆಕ್, ಟಿ, ಕ್ವಾಲೀಟಿ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ , 2003, ISBN 0824746147
 • ರಿಚರ್ಡ್ ವೆರ್ಯಾರ್ಡ್ (1984). ಪ್ರಾಗ್ಮಾಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸೀಸ್ . ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ : ಬ್ಲಾಕ್‌ವೆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್. ISBN 1586486837
 • ತಬಾಚ್ನಿಕ್, ಬಿ.ಗಿ. & ಫಿಡೆಲ್, ಎಲ್.ಎಸ್.(2007). ಯುಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿವೇರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಐದನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ . ಬೋಸ್ಟನ್: ಫೀಯರ್‌ಸನ್, Inc. / ಅಲೈನ್ ಮತು ಬ್ಯಾಕೊನ್.