ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ತಡೆಹಿಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ತಡೆಹಿಡಿ ಪಾಲೊ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ರನ್ಗಳು ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನುತೆರೆದು ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Tietê ನದಿಯ ಬೇರೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಬಳಿ ರನ್ಗಳು ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರದ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತು Lapa ನೆರೆಹೊರೆ ಹಾಗೂ Penha ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ. ಇದು Castelo ಬ್ರಾಂಕೊ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಡೀರಾಂಟೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ, Anhangüera ಹೆದ್ದಾರಿ, Presidente Dutra ಹೆದ್ದಾರಿ, Fernão RL ಡಯಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ, Ayrton ಸೆನ್ನಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಪೊ ಡಿ ಮರ್ತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಪಾರ್ಕ್ ಸಾವೊ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ Canindé ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಇವೆ ಮಾಡಿ.

ಇದು IRL ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಇಂಡಿ 300 ರೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ.