ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಪನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪ್ರಾಚೀನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಪನ,ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ,ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳು, ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಾಪನದ ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟಾ ಮಾಪನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿಖರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬೆಳಕಿನ ಅಥವಾ "ಹಸಿರು" ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ "ನೀಲಿ" ಎಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪದಗಳ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ,ಮೀಟರ್,ಕ್ಯಾಂಡಿಲ,ಎರಡನೇ,ಆಂಪಿಯರ್,ಕೆಲ್ವಿನ್,ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಅಳತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಘಟಕಗಳ ಆರು ಉಪಕರಣ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉಳಿದ ಘಟಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ , ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇದು ಕಲಾಕೃತಿ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಇದೆ . ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಹೊಸ ಎಸ್ಐ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣ ಮುಕ್ತ ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂಥವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಮಾನ,ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.ಬದಲಿಗೆ, ಮಾಪನ ಘಟಕ ಎಂದಾದರೂ ಇದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೇಸ್ ಘಟಕಗಳು.ಬಾಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಿರುವ ಆ ತೋರಿಸಲು ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು,ಆದ್ದರಿಂದ ನಂತರದ ತಿನ್ನುವೆ ನಿಖರತೆ ಎಂದು. ಫಿಯೆಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನಕದ ಎಸ್ಐ ಮೂಲ ಘಟಕ ಷರತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಒಂದು ರೋಹಿತದ ಗೆರೆ ತರಂಗಾಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಈ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ - ಮಾರ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ ; ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖ,ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸಲು.

ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ,ಮೀಟರ್,ಕ್ಯಾಂಡಿಲ,ಎರಡನೇ,ಆಂಪಿಯರ್,ಕೆಲ್ವಿನ್, ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಅಳತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಘಟಕಗಳ ಆರು ಉಪಕರಣ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉಳಿದ ಘಟಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ , ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇದು ಕಲಾಕೃತಿ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ,ಇದು ಹೊಸ ಎಸ್ಐ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣ ಮುಕ್ತ ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂಥವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಮಾನ,ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.ಬದಲಿಗೆ,ಮಾಪನ ಘಟಕ ಎಂದಾದರೂ ಇದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೇಸ್ ಘಟಕಗಳು. ಬಾಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಿರುವ ಆ ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಫಿಯೆಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನಕದ ಎಸ್ಐ ಮೂಲ ಘಟಕ ಷರತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಒಂದು ರೋಹಿತದ ಗೆರೆ ತರಂಗಾಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಈ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ - ಮಾರ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖ , ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸಲು .

ಮಾಸ್ ತಮ್ಮ ಆವೇಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ಸಮೂಹ ಒಂದು ಗುರುತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿವ್ವಳ ಗುರುತ್ವ ಬಲದ ವಸ್ತುಗಳು ತೂಕದ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಘಟಕಗಳು ಔನ್ಸ್, ಪೌಂಡ್, ಮತ್ತು ಟನ್ ಸೇರಿವೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಘಟಕಗಳು. ತೂಕ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ತೂಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅಥವಾ ಇದೆ. ವಸಂತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ, ಸಮತೋಲನ, ತೂಕ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳೆಯುವ ನಿಖರ ಉಪಕರಣ ಕೆಲವು ಓದಲು ಔಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಡ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಧರಿಸಿ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾಪನ&oldid=1159960" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ