ಮಾಡ್ಯೂಲ್:ISO 3166/data/HT

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at ಮಾಡ್ಯೂಲ್:ISO 3166/data/HT/doc

return {
 lang = "fr, ht",
 defaultlang = "fr",
 ["AR"] = {name="Artibonite",isonames={fr="Artibonite",ht="Latibonit"}},
 ["CE"] = {name="Centre",isonames={fr="Centre",ht="Sant"}},
 ["GA"] = {name="Grand’Anse",isonames={fr="Grande’Anse",ht="Grandans"}},
 ["ND"] = {name="Nord",isonames={fr="Nord",ht="Nò"}},
 ["NE"] = {name="Nord-Est",altnames={fr="Nord-Est",ht="Nòdès"}},
 ["NI"] = {name="Nippes",altnames={fr="Nippes",ht="Nip"}},
 ["NO"] = {name="Nord-Ouest",altnames={fr="Nord-Ouest",ht="Nòdwès"},nocode=true},
 ["OU"] = {name="Ouest",altnames={fr="Ouest",ht="Lwès"}},
 ["SD"] = {name="Sud",altnames={fr="Sud",ht="Sid"}},
 ["SE"] = {name="Sud-Est",altnames={fr="Sud-Est",ht="Sidès"}}
}