ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಮಹಾದಂಡನಾಯಕನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೈನಿಕ ದಳಗಳ ದಂಡನಾಯಕ ಅಥವಾ ಆ ದಳಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ದಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ದಳಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ದಳಗಳೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪದವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೇಶ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಂಡನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.