ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ

ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆ ನಗರದ ಹೊರವಲೆಯದ ಹೊರವರ್ತುಲರಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲಯದ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲಯ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹತ್ತಿರದ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಜ್ಞಾನಗಂಗಾನಗರ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.