ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ್ವೀಪಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ್ವೀಪಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ
  ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು
  ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳು
ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ನಕ್ಷೆ

ನೈರುತ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ