ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೈಝೆಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶಬೈಝೆಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
Βασιλεία Ῥωμαίων
Basileía Rhōmaíōna
Imperium Romanum

c. 330 – 1453b
Flag
(Palaiologos dynasty)
Imperial Insignia
(Palaiologos dynasty)
Location of ಬೈಝೆಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
The Empire at its greatest extent in AD 555 under
Justinian the Great (its vassals in pink)
ರಾಜಧಾನಿ Constantinopleb
ಭಾಷೆಗಳು
  • Latin (official until 610)
  • Greek (official after 610)
ಧರ್ಮ Christianity (Eastern Orthodox)
(tolerated after the Edict of Milan in 313; state religion after 380)
ಸರ್ಕಾರ Autocratic monarchy
Notable emperors
 -  c. 330–337 Constantine I
 -  457–474 Leo I
 -  527–565 Justinian I
 -  610–641 Heraclius
 -  976–1025 Basil II
 -  1081–1118 Alexius I
 -  1259–1282 Michael VIII
 -  1449–1453 Constantine XI
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುಗ Late Antiquity to Late Middle Ages
 -  Partition of the Roman Empire 285
 -  Founding of Constantinople 330
 -  Death of Theodosius I 395
 -  Nominal end of the Western Roman Empire 476
 -  Fourth Crusade 1204
 -  Reconquest of Constantinople 1261
 -  Fall of Constantinople 29 May 1453
 -  Fall of Trebizond 15 August 1461
 -  Fall of Principality of Theodoro December 1475
Population
 -  565 AD est. ೨೬,೦೦೦,೦೦೦c 
 -  780 AD est. ೭,೦೦೦,೦೦೦ 
 -  1025 AD est. ೧೨,೦೦೦,೦೦೦ 
ಚಲಾವಣೆ Solidus, Hyperpyron and Follis
a. ^ Βασιλεία Ῥωμαίων may be transliterated in Latin as [Basileia Rhōmaiōn] Error: {{Transliteration}}: unrecognized language / script code: grc-Latn (help), meaning Roman Empire.
b. ^ Between 1204 and 1261 there was an interregnum when the Empire was divided into the Empire of Nicaea, the Empire of Trebizond and the Despotate of Epirus, which were all contenders for rule of the Empire. The Empire of Nicaea is considered the legitimate continuation of the Byzantine Empire because they managed to re-take Constantinople.
c. ^ See Population of the Byzantine Empire for more detailed figures taken provided by McEvedy and Jones, Atlas of World Population History, 1978, as well as Angeliki E. Laiou, The Economic History of Byzantium, 2002.

ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು, ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು , ಕ್ರಿ.ಶ ೩೩೦ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿತು.