ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಟೊರಾಂಟೋ ಐಲೆಂಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

'ಟೊರಾಂಟೋ ಐಲೆಂಡ್' ಮದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಶಕರಿಗೆ ಮುದಕೊಡುವ'ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನ' ವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 'ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್', ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಟರ್ಟಲ್ ಬುಕ್ ಸೀರೀಸ್, ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡ 'ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನ'ದ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ೬ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕಥೆಹೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ೭ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ೪ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಕಾಡಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಕಥೆಹೇಳುವಿಕೆ, ರಂಗಮಂಚದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮರದ ಮೇಲೆಮನೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ.