ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Plum cake 08 ies.jpg

ಸುಮಾರು ೧೭೦೦ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಂಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕೇಕ್ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ಅನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜಾ ಋತುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಸ್ತುವಾಗಿ ಪ್ಲಮ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕೇಕ್. ಕೆಲವು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಕ್‍ನ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಮ್‍ಗಳು ಜ್ಯಾಮ್‍ನಂತೆ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಪ್ಲಮ್ ಜ್ಯಾಮ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.