ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪ್ರತಿದ್ರವ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪ್ರತಿದ್ರವ್ಯಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯುದಾಂಶ ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತು.ಈ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯುದಾಂಶ ಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿಕಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯುದಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]