ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಈ ಪುಟ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನವಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆಯೂ ಸಹಾ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದೆ.