ಪೂರ್ಣ-ಅವಧಿಯ ಸರಿಸಮಾನತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪೂರ್ಣ-ಅವಧಿಯ ಸರಿಸಮಾನತೆ (ಎಫ್‌ಟಿಇ) ಇದು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 1.0 FTEಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ಣ-ಅವಧಿಯ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 0.5 FTEಯು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ-ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ವರಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ (ವಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ಪಾಧಕತೆ) ಅವಲಂಭಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಯು. ಎಸ್‌. ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯು. ಎಸ್‌. ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, FTEಯು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದ (GAO) ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟೂ ಅವಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಿಕ ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸದ ವರ್ಷವನ್ನು 2,080 ತಾಸುಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆವ ಪೂರ್ಣ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಒಂದು FTE ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 1,040 ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಂದು FTE ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯವ್ಯಯ ಕಚೇರಿಯಾದ ಯು.ಎಸ್‌. ಆಫೀಸ್‌ ಅಫ್‌ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಂಡ್‌ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ OMBಯು, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ FTEನ ಒಟ್ಟೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗರೀಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ವರಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಿತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ, ವರಧಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯು ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ವರಧಿಯ ದಿನದ ಮೇಲಿನ ಅಂಗೀಕೃತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಡಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟೂ ಅವಧಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು FTEಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಮಕಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, FTEನಲ್ಲಿನ "E"ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಾನವ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅರ್ಥ "equivalent" ಆಗಿದೆ (ಸರಿಸಮಾನತೆ), ಈ ಪದವು ಆಡುಮಾತಿನ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ಣಾವದಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು , ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ".  "ರಾಲ್ಫ್ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾದರೆ, ಜೇನ್‌ ಒಬ್ಬ FTEಯ ಹಾಗೆ".  ಹಾಗಾಗಿ ಜೇನ್‌ ಒಬ್ಬ ನಿರಂತರ ಉಧ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ರಾಲ್ಫ್‌ ಕೇವಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೇವಲ ಅನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು,

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ FTEಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

FTEಗಳು ತೃತಿಯ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20FTEಗಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬಹುದು: (a) ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು; (b) ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ; (c) ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ; (d) ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ಆನಂತರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು - ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಖಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇದು, ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ - ಸಂಶೊಧನಾ ಹಣಕಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ಎರಡು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಅಂದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ). ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸುಗಳೂ 1/10ರಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ (ಅಂದರೆ 0.1 FTE) . ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯು 2/10ರಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ (ಅಂದರೆ, 0.2 FTE).

ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವು ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ನನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ (ಅಂದರೆ, 1 FTE). 29.4 FTEಗಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ:
ಕೊಡುಗೆ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ FTEಗಳು ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರ ಒಟ್ಟು
ಶಿಕ್ಷಣ 1 0.1 100 10
ಶಿಕ್ಷಣ 2 0.1 150 15
U/G ಯೋಜನೆಗಳು 0.2 2 0.4
ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ 1 4 4
ಒಟ್ಟೂ FTEಗಳು - - 29.4

ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ 2 FTEಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 FTEಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ FTEಯ ಸರಿಸಮಾನತೆಯು EFTSU (ಇಕ್ವೆವೆಲಂಟ್ ಫುಲ್‌-ಟೈಮ್‌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್‌)ಆಗಿದೆ

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]