ಪುಚ್ಛ ಸಸ್ಯಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್
ಪುಚ್ಛಸಸ್ಯ

ಪುಚ್ಛ ಸಸ್ಯಗಳು (ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್) ಎನ್ನುವುದು ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶವಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ( ಕ್ಸೈಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಇರುತ್ತದೆ ) ಇದು ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ " ಕ್ರಿಪ್ಟೊಗ್ಯಾಮ್ಗಳು " ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ . ಜರೀಗಿಡಗಳು, ಹಾರ್ಸ್‌ಟೇಲ್‌ಗಳು , ಮತ್ತು ಲೈಕೋಫೈಟ್‌ಗಳು ( ಕ್ಲಬ್‌ಮೋಸಸ್, ಸ್ಪೈಕ್‌ಮೋಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಲ್‌ವರ್ಟ್‌ಗಳು ) ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುಚ್ಛ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಮೊನೊಫೈಲೆಟಿಕ್ ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜರೀಗಿಡಗಳು (ಮತ್ತು ಹಾರ್ಸ್‌ಟೇಲ್‌ಗಳು) ಲೈಕೋಫೈಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. "ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ" ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಜರೀಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಕೋಫೈಟ್‌ಗಳು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಟಿರಿಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಟಿರಿಡೋಫೈಟ್ ಫೈಲೋಜೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]