ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಿಂಚಣಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿಯು ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವರಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸದಿರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವಾಗಿ ಆಮೇಲಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿಧಿಯ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಎಡೆಗೊಡುವ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧನ. ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದ ಘಟಕಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು; ಮೊದಲೆಯನದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯಮಾಡಲಾದರೆ, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಒಂದೇ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿಂಚಣಿ&oldid=322812" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ